משפחת ריבלין

  • Hebrew
  • English

שיק חנוך העניך (בן שמואל שיק) - נספח 54 הדפס דואל
חמישי, 10 אפריל 2008
 הר"ר חנוך העניך התייחס למוהר"ר בעל תוספות יום טוב זצ"ל. היה אב"ד פרושין ואח"כ מו"צ ואב"ד בשקלאב, מופלג בדורו, גאון גדול וירא שמים גדול ותמים במעשיו ובדעותיו.

 

אם כי היה מה"מתנגדים" ל"חסידים", היו יחסי שלום בינו לבין רבינו שניאור זלמן מלאדי זצ"ל ובשנת תקנ"ד [1794] כשהדפיס הרב הלכות תלמוד תורה שלו, בא הגאון ר' חנוך העניך בהסכמה עליו והרבה בשבחו של הרב ובשבח הספר. 

 

היה מקרב - והורה של לרחק - את אלה מבני שקלאב שהפכו להיות "חסידים", ואם לא זקנותו וחלישותו, היה נוסע גם הוא בעצמו לרבינו הרב שניאור זלמן זצ"ל.

 

נפטר בח' אייר תקס"ט - 24.4.1809.

 

אשתו - מינדל בת שלמה זלמן ריבעלעס-ריבלין.

צאצאיהם: פנחס, יום-טוב ליפמן, שמואל, יצחק אייזיק, דרייזא, משה.

עידכון אחרון ( רביעי, 30 אפריל 2008 )