משפחת ריבלין

  • Hebrew
  • English

דור ראשון עד דור שמיני הדפס דואל
שבת, 08 דצמבר 2007

 

                        מ ג ל ת    ה י ח ס

 

הדור  הראשון

 

 

 

 

1

הרב ה"חבר" יוסף "הקדוש" מאובן, אוד מוצל מגזירת [גרוש] וינא,

בשנת חמשת אלפים שלש מאות וי"ט ליצירה. יחוסו לפניו לא ידוע.

 

 

 

 

 

הדור  השני

 

 

 

 

2

הרב הגדול האלוף רבי פתחיה [משה?] בן החבר יוסף

חזן, סופר סת"ם, פרנס ונאמן הקהלה בעיר פראג, נפטר כ"ה

שבט שנ"ט (1599).

(1)

 

 

 

 

 

 

 

הדור  השלישי

 

 

 

 

3א.

הרב נפתלי הירש סופר בן האלוף ר' פתחיה

בפראג, תלמיד הגאון ר"י  ולק  בעל הסמ'"ע מלבוב. חי בערך ש"נ-ת.

(2)

3ב.

הרב ישכר בער בהאלוף ר' פתחיה.

(2)

3ג.

מרת [        ] בת האלוף ר' פתחיה

אשת ר' דוד בן החבר ר' יעקב אשכנזי "ידע מלאכת חרש וחושב"

נפטר אלול שפ"ד בעיר פראג.

(2)

4

הרב דוד אשכנזי, [השני] לא נודע יחוסו לפניו.

 

 

 

 

 

 

 

 

הדור  הרביעי

 

 

 

 

5

הרב הגאון משה רבקש, בהרב נפתלי הירש סופר

רב ופרנס בווילנא, ומחבר הספרים: באר הגולה על ד' חלקי שו"ע

כללי הוראה, כלי הגולה ועוד. - נולד קרוב לשנת ש"נ (1590). ונפטר בווילנא ד' אלול תל"א או תל"ב (1671 או 1672).

(3א)

6

הרב הגאון שניאור זיסקינד בהרב נפתלי הירש סופר

נפטר בשנת תל"א (1671).

(3א)

7

האשה [       ] בת ר' נפתלי הירש סופר

אשת הרב ארי' ליב בה"ר דוד מזוואלין.

(3א)

8

הגאון המופלא אור ישראל וקדושו "ממש השכינה שורה עליו" ועומד בפרץ עמו מו"ה משה קרמר בה"ר דוד אשכנזי

נקרא בשם רבי "משה מאיר קרעמערס" יליד קראקא. ראב"ד ור"מ בעיר ווילנא ושאר קהלות. וחבר ועדי המדינות של פולין וליטא.

נפטר ב' או כ' חשון תמ"ח (1688). נדפסו חדושיו בספר ראש יוסף לחתנו ועוד ועוד.

(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הדור  החמישי

 

 

 

 

9

הרב האלוף המרומם מ"ו  פתחיה  בה"ג משה רבקש

פרנס בווילנא. נפטר אחרי שנת תל"ב.

(5)

10

הרב יוזפא [יוסף] מווילנא בה"ג משה רבקש.

(5)

11

"החסיד" רבי יהודא בה"ג משה רבקש.

נפטר על פני אביו לפני שנת תל"ב.

(5)

12

האשה [       ] בת הג' משה רבקש

אשת הרב מאיר דוקטור.

(5)

13

האשה [       ] בת הג' משה רבקש

אשת מהר"ל [?]

(5)

13/2

האשה [       ] בת הג' משה רבקש.  אשת התורני מוהר"ר אשר בן הר"ר יהודא מק"ק המבורג. [השמטות ותיקונים].

(5)

14

הגאון הגדול חסיד וענו דוד לידא בר' ארי' ליב מזוואלין

אב"ד לידא, מגנצא ואמשטרדם, ומחבר הספר עיר דוד, ועוד ספרים

רבים בנגלה ובנסתר. נפטר בלבוב כ"ז חשון ת"נ.

אשתו [           ] בת האלוף הישיש ר' וואלף יוזפש מלבוב.

(7)

15

הרב המופלג ר' נתן בהר' ארי' ליב מזוואלין

אב"ד ור"מ בעירות קאזמיר ויאניווצי ?

(7)

15ב

הרב נפתלי צבי בה"ר אריה ליב מזוואלין. [השמטות ותיקונים]

(7)

16

הרב הגדול קדוש וטהור אליהו חסיד בהג' משה קרמר

ראש הקהל, דיין ופרנס וגבאי הצדקה גדולה בוילנא, ושם נפטר

כ"א אלול ת"ע.

(8)

17

ואשתו [             ] בת ר' פתחיה רבקש.

(9)

18

הרב האלוף המרומם ר' חיים מווילנא בהג' משה קרמר.

(8)

19

מרת דבורה נפטרה ער"ה תס"ו בת הג' משה קרמר

אשת הגאון הגדול ר' יוסף ב"ר יעקב מפינטשוב ר"מ בווילנא ואב"ד

קאסאוו סעלץ וטיקטין,ומחבר ספר ראש-יוסף (חדושי-הש"ס) נין

ונכד להגאון ר' יעקב פאלק ז"ל, ונפטר קרוב לשנת ה"א-ת.

(8)

 

 

 

 

הדור  הששי

 

 

 

 

20

הרב המאור הגדול והחכם השלם ר' פתחיה בהג' דוד לידא

אב"ד ומנהיג בעירות יאסי, לבוב, לקאטש וואלדאוונא וסלאוויטש,

ומחבר ספר יד כל בו. נפטר בפראנקפורט י"ז איר תקי"א.

(14)

21

האשה [              ] בת הג' דוד לידא

אשת הרב המופלג משה בהגאון משולם זלמן מירלס אב"ד ור"מ

המבורג ואלטונא.

(14)

22

האשה [              ] בת הג' דוד לידא

אשת הרב יצחק אייזיק בר' ישכר בער מלובלין.

(14)

23

הרה"ג משה בה"ר נתן אב"ד קאזמיר ויאניווצי ?

(15)

24

הרב הגדול חסיד וענו ישכר דוב מווילנא בהרב אליהו חסיד.

(16)

25

הרב צבי הירש מווילנא בהרב אליהו חסיד

נפטר בווילנא כ"ט איר תקכ"ה.

(16)

26

הגאון משה בהרב אליהו חסיד

היה אב"ד קאוונא וקברו בווילנא, נפטר י"ב טבת שנת תקכ"ה.

(16)

27

הרב הגדול יעקב בהרב  [ראש] יוסף

מחבר זרע ישראל על מגילה ור"ה.

(19)

28

הגאון משה אב"ד קופנהגן בהרב [ראש] יוסף

ואשתו [         ] בת הגאון ר' זלמן יוזילס מבריסק.

(19)

29א.

האשה [         ] בת הרב [ראש] יוסף.

(19)

29ב.

חמש נפשות צאצאי הרב [ראש] יוסף

מתו כולם - כנראה ילדים - בחודש אחד, תשרי-חשון תס"ז.

(19)

 

 

 

 

 

 

 

הדור  השביעי

 

 

 

 

30

ברב דוד בהרב פתחיה

ואשתו [            ] בת הגאון ר' ישראל היילפרין אב"ד ורב זאסלוב.

(20)

31

הרב הצדיק "איש תם וישר" שלמה זלמן בהרב ישכר דוב

בעיר סעלץ הסמוכה לבריסק, נפטר בווילנא א' חנוכה תקי"ט

ואשתו הצדקנית טריינא.

(24)

32

הרב קלונימוס קלמן בה"ר צבי הירש.

(25)

33

הגאון רבי שלמה זלמן ריבלין בה"ר צבי הירש

בשקלאב. הוא הראשון שנקרא בשם ריבלין [על שם הגאון משה

רבקש] ואבי כל משפחות ריבלין החב"דים והפרושים.

(25)

34

הרב החכם והאלוף המרומם יוסף בהרב צבי הירש

היה ראש וקצין ופרנס בעיר ווילנא. ונפטר אחר שנת תקנ"ג

אשתו [          ] בת הגאון ר' שמואל אב"ד ווילנא.

(25)

35

הרב הגביר והשר המרומם עומד בפרץ עמו מו"ה

אליהו פעסעלעס בהרב צבי הירש.

פרנס המדינה ונאמן הקהלה, ואפוטרופוס בווילנה. נפטר בווילנא

ט' תשרי תקל"א. הוא אבי כל בית אליש ונקראו על שמו אליה'ש.

אשתו חנה בת האלוף ר' יוסף בר' צבי בלאך.

(25)

36

הרב אליהו גינצבורג נכד הרב אליהו חסיד.

(16)

37

הרב הנגיד אליהו דיקער, נכד הרב אליהו חסיד.

(16)

38

הרב אליהו חפץ, נכד הרב אליהו חסיד.

(16)

39

הרב יהושע העשיל בן או חתן הרב יעקב.

(27)

40

הרה"ג חיים בהרב משה מקופנהגן.

(28)

41

הרב הגאון יואל אבד"ק אורלא בהרב משה מקופנהגן.

(28)

42

הא' [                ] אשת המרומם ר' משה, בת הרב ר' משה מקופנהגן.

(28)

43

הגאון הלל בן הצדיק הקדוש ר' יהושע [ה' יקום דמו]

ובנו הגאון ר' צבי הירש עטיאש, האב או הבן הוא בן האשה [              ].

(29)

 

 

 

 

הדור   השמיני

 

 

44א.

הרב יוסף ב"ר דוד.

[בניו ובני בניו נשמטו להלן (72א) (216) ]

(30)

44ב.

גאון הגאונים וקודש הקדשים, ראש כל בני הגולה מרנא ורבנא

אליהו חסיד מווילנא (הנודע בשם הגר"א) בהרב שלמה זלמן

ואשתו [           ] בת הר"ר יהודה ליב מווילנא.

(3)

45

הרה"ג החסיד הבקי בכל חדרי תורה מ"ו משה בהרב שלמה זלמן

היה מ"מ ומ"ץ בפאדזעלווע.

(31)

46

הרב הגאון והחכם הכולל ישכר דוב מווילנא בהרב שלמה זלמן

חבר ספר צוף דבש על התורה ועוד, נפטר בווילנא ט' או י"ט אלול תקס"ז

אשתו מלכה בת ר' אשר גינצבורג.

(31)

47

הרב הגאון החסיד אברהם ראגאלער בהרב שלמה זלמן.

נולד בווילנא והיה מ"מ בשקלאוו ורב בעיר-חדש סיגונט, חבר ספר

מעלות התורה ועוד, ונפטר בעיר-חדש בשנת תקס"ד.

 

48

הרה"ג המפורסם מאיר מעיר יאנישאק בהרב שלמה זלמן.

(31)

49

הרה"ג ליב [              ] בהרב שלמה זלמן.

(31)

50

הרב שלמה זלמן בהרב קלונימוס קלמן.

(32)

51

הרה"ג אליהו פלאטקעס בהרב שלמה זלמן ריבלין

בשקלאב. הוא אבי כל בית ריבלין שנטו אחרי החסידות החב"דית

ובכללם הריבלינים ה"חברונים" בני הרב אליהו יוסף ריבלין שנזכר להלן.

(33)

52

הגאון החסיד רבי בנימין ריבלין משקלוב בהרב שלמה זלמן מגדולי תלמידיו של הגר"א מווילנה ומחבר ספר גביעי גביע הכסף (שקלוב, תקס"ד; ורשה, תרנ"ח).

הוא אבי כל בית ריבלין הפרושים שנטו אחר הגר"א ובכללם הריבלינים הירושלמים בני רבי הלל ריבלין שנזכר להלן (94), נפטר קרוב לשנת תק"ע.

בספר "שרשרת הדורות" כתוב שהוא נפטר בדרכו לא"י בשנת תקע"ב.

אשתו דרייזא בת הצדיק הקדוש רבי יהושע [לעיל 43].

(33)

53

הרבנית [     ] בת הרב שלמה זלמן ריבלין

אשת הגאון המפורסם חנוך העניך שיק בה"ר שמואל, היה מו"ץ

 בשקלאב והיה מגזע התוספות יו"ט.

(33)

54

הרבנית [     ] בת הרב שלמה זלמן ריבלין

אשת הגאון ישכר בער בר' ירוחם, נפטר אחרי שנת תקס"ד והיה אב"ד רדשקעוויץ.

(33)

55

האשה [     ] אשת הרב ישראל שעפטיל בת הרב שלמה זלמן ריבלין

נכדם ר' הירץ הוטנער חתן ר' איסר לוריא ממאהילוב

(33)

56

הרב הגביר והצדיק האמיתי, שר וגדול ומפואר ברוב צדקתו

דובער אליש בהרב אליהו פעסעלעס. נפטר בווילנא כ"ח אלול תקל"ט.

אשתו דבורה בת הגביר ר' ליב בלאך נפטרה ו' תמוז תקנ"ב.

(35)

57

הרב החכם המפואר יוסף אליש בהרב אליהו פעסעלעס.  נודע בשם ר' יוסף ר' אליהש, ונפטר בווילנא י"ט כסלו תקע"א

ואשתו גיטל בת הגאון ר' שמואל אב"ד ווילנא.

(35)

58

האשה מינדא בת הרב אליהו פעסעלעס

אשת הגאון נח ליפשיץ המכונה נח-מינדעס בהרב אברהם. היה אב"ד בווילנא וחבר ספר פרפראות לחכמה ונפלאות חדשות בנגלה ונסתר. נפטר בווילנא ג' טבת תקנ"ח.

(35)

59

האשה [     ] בת הרב אליהו פעסלעס

אשת המאור הגדול רב פעלים יצחק אייזיק הלוי לנדא בהרב אברהם. נפטר כ"ג ניסן תקס"ד.

(35)

60

הרב המופלג בתורה ויראת שמים, נדיב נעלה יצחק אייזיק בה"ר אליהו גינצבורג המוכנה אייזיק מילנער. נפטר בווילנא י"א אייר תקצ"ט.

אשתו [     ] בת הנגיד ר' דוד זאבלס לוינסון.

(36)

61

האשה [     ] בת הרב  אליהו דיקער.

אשת הרה"ח רב פעלים ונזר הגבירים ר' שמשון בר' אברהם אב"ד זוואל. היה מראשי ונכבדי עיר ווילנא ויסד קרן הלואה - באנק - למסחר, נפטר י"ז חשון תקפ"ד.

(37)

62

הרב הגדול אלחנן בר' אליהו חפץ.

(38)

63

הרב החריף יואל בהרב יהושע העשיל.

 חבר ספר עטרת ישועה ליקוטין בערכין עפ"י סדר א"ב בנגלה ובנסתר.

(39)

64

הגאון יעקב אב"ד סעמיאטיץ בהרב חיים.

(40)

65

הגאון שלמה זלמן אבד"ק זאבלודאווי בהרב חיים.

(40)

66

הגאון יוסף                   בהרב חיים.

(40)

67

הרה"ג יעקב אב"ד סאכטשוב וסוקולוב בה"ר יואל.

(41)

68

פריידיל בת המרומם משה

אשת הגאון אליעזר אבד"ק אמסטיבאווי מחבר ספר חמדת הימים על דרש.

(42)

69

הרב יוסף יהושע ספאקאניע בסלאנימא בר' צבי הירש עטיאש.

(43)

70

הצדקנית פרומא             בר' צבי הירש עטיאש

נפטרה בירושלם. בזיווג ראשון היתה אשת הרה"ג דוד טעבל ליפשיץ

מגזע המהר"ל מפראג, ובזיווג שני אשת ר' יצחק ר' זלמן רבי אורי'ס שנזכר להלן.

(43)

71

בונא            בת ר' צבי הירש עטיאש

אשת הרב המובהק החריף ובקי ר' שמשון מסלאנימא מחבר שו"ת מנחה בלולה.

(43)

עידכון אחרון ( חמישי, 21 פברואר 2008 )